Kumwell Lightning Warning

Kumwell Lightning Warning

By K.M.L Technology Co., Ltd

 • Category: Weather
 • Release Date: 2018-02-12
 • Current Version: 1.4
 • Adult Rating: 4+
 • File Size: 10.31 MB
 • Developer: K.M.L Technology Co., Ltd
 • Compatibility: Requires iOS 11.1 or later.
 • App Ratings:
  /5 ( 0 App Reviews)
 • Price:
  Free
Advertisement

Kumwell Lightning Warning App Details

หมดห่วงเรื่องฟ้าผ่าที่อาจเกิดตอนไหนไม่มีใครรู้ แต่ Kumwell รู้! ด้วยแอปพลิเคชัน “Lightning Warning” ช่วยเตือนฟ้าผ่าในรัศมี 4 และ 8 กิโลเมตรรอบตัวคุณ พัฒนาด้วยฐานข้อมูลจากระบบตรวจจับฟ้าผ่าที่ติดตั้งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยให้คุณพร้อมรับมือ เพราะ “ฟ้าผ่า” เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา • แสดงเหตุการณ์ฟ้าผ่า ณ ปัจจุบัน • แสดงข้อมูลพยากรณ์อากาศของประเทศไทย • เริ่มมีการแจ้งเตือนฟ้าผ่า เมื่อมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นภายในรัศมี 8 กิโลเมตรรอบผู้ใช้งาน • การแจ้งเตือนมี 2 ระบบ คือ - หากมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นภายในรัศมี 4 กิโลเมตรรอบผู้ใช้งาน แจ้งเตือนเป็น Critical Warning - หากมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นภายในรัศมี 4-8 กิโลเมตรรอบผู้ใช้งาน แจ้งเตือนเป็น Normal Warning • แสดงการแจ้งเตือนในแถบแจ้งเตือน (Notification) ของสมาร์ทโฟน • แจ้งเตือนฟ้าผ่าแบบระบบสั่นและระบบเสียง • สามารถเลือกแสดงข้อมูลฟ้าผ่าแบบ Cloud to Cloud หรือ Cloud to Ground หรือทั้งสองแบบได้ • สามารถเปิด/ปิด การแจ้งเตือนฟ้าผ่าได้ • สามารถปิดการแจ้งเตือนฟ้าผ่าชั่วคราวเป็นเวลา 15 นาที, 30 นาที หรือ 60 นาที ได้

Advertisement

Kumwell Lightning Warning App Screenshots

keyboard_arrow_up

Advertisement